ZPRACOVÁNÍ DAT

Přepíšeme Vaše dotazníky nebo data do databáze podle Vašich potřeb. Data můžeme přepsat v případě potřeby i přímo ve Vašich prostorách nebo si podklady převezeme do našich prostor.

Provádíme statistické zpracování dat.

Pokud často zpracováváte větší množství dat, naprogramujeme pro Vás VBA aplikace pro MS Excel.