ZPRACOVÁNÍ DAT

Přepíšeme Vaše dotazníky nebo data do databáze podle Vašich potřeb. Data můžeme přepsat v případě potřeby i přímo ve Vašich prostorách nebo si podklady převezeme do našich prostor.

Provádíme statistické zpracování dat.

Pokud často pravidelně zpracováváte svá data, naprogramujeme pro Vás VBA aplikace pro MS Excel nebo velká data pomocí Python, SQL atd.